Turnaj najmenších

30.06.2017

9.06.2017 sa uskutočnil Šachový turnaj o pohár SCVČ Buratino na ZŠ Drábova 3, Košice, v ktorom sa zúčastnili žiaci 1-4 ročníka. Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín. V prvej skupine 1-2 ročník zvítazili: 1. miesto - Lukáš Horský, 2. miesto - Juraj Moščák, 3. miesto - Bruno Plichta, 4. miesto - Tatiana Turisová. V druhej skupine 3-4 ročník zvíťazili: 1. miesto - Tomáš Hodorovský, 2. miesto - Tomáš Horváth. Víťazom gratulujeme!