Aktuality

Dňa 25.06.2018 sa na ZŠ Drabova 3, Košice usporiadal koncoročný šachový turnaj. Zúčastnilo sa v ňom 6 žiakov prvého stupňa a 4 žiaci druhého stúpňa, ktorí reprezentovali našu školu na medŠachový turnajzinárodnom športovom festivali v Kazani, v Rusku. Žiaci druhého stupňa: Tatiana, Ladislav, Michal, Samuel dozerali a pomáhali žiakom prvého stupňa....

SCVČ Buratino pripravil pre žiakov letný prímestský športový tábor. Počas tábora sa žiaci mohli zapojiť do rôznych športových aktivít od florbalu až po futbal. Deti navštívili ZOO a Dinopark, zahrali si minigolf na Aničke a bowling. Bol to tábor so zaujímavým programom, kde deti získali veľa krásnych letných zážitkov. Na konci tábora všetci získali...

SCVČ Buratino pripravil pre žiakov letný prímestský športový tábor. Počas tábora sa žiaci mohli zapojiť do rôznych športových aktivít od florbalu až po futbal. Deti navštívili ZOO a Dinopark, zahrali si minigolf na Aničke a bowling. Bol to tábor so zaujímavým programom, kde deti získali veľa krásnych letných zážitkov. Na konci tábora všetci získali...