KrúžkyKrúžky SCVČ Drábova 3, Košice 040 23 v školskom roku 2018/2019
Kontakt: 0907 921 331, dostovalova.natalia@gmail.com


Názov krúžku:
1. Ruština hrou 1.stupeň - Mgr. V. Kralik
  2. Súbor Družba 1.stupeň - Bc. T. Ponicka
   3. Ekologický krúžok 1.stupeň - Mgr. V. Hudáková
    4. Prírodovedný krúžok 1.stupeň - Mgr. Z. Kapitánová
     5. Kreatívno - pohybový 1.stupeň - PaedDr. G. Knapová
      6. Rozprávkovo 1.stupeň - Mgr. L. Vargová
       7. Futbal 1.stupeň - Mgr. Milan Lalkovič
        8. Turistika 1.stupeň - Mgr. S. Lexmanová
         9. Cestovateľ 1.stupeň - G. Vozárová
          10. Šachový 1.stupeň - Bc. T. Ponická
           11. Matematika 9 A, 9B - Mgr. M. Tarabová, Mgr. V. Schererová
            12. Slovenčina 9A, 9B - Mgr. M. Šafaříková, Mgr. P. Faith Tobiašová
             13. Ruština hrou II. stupeň - Mgr. V. Kralik
              14. Súbor Družba II. stupeň - Bc. T. Ponicka
               15. Strelecký - Mgr. M. Henkrich
                16. Krásy Slovenska - turistický pre II. stupeň 4 autobusové výlety - Mgr. N. Dostovalová
                 17. Módny projekt II. stupeň - Mgr. J. Nováková


                 Príspevok žiaka/žiačky navštevujúceho: a) jeden krúžok:
                 - záväzná prihláška, vzdelávací poukaz a čestné prehlásenie = príspevok zákonného zástupcu 40 € / 4,00 € mesačne
                 - záväzná prihláška, čestné prehlásenie a bez vzdelávacieho poukazu = príspevok zákonného zástupcu 60 € / 6,00 € mesačne
                 b) každý ďalší krúžok = príspevok zákonného zástupcu 60 € / 6,00 € mesačne

                 Príspevok za futbal a strelecký krúžok - 50 € / 5,00 € mesačne